Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
Národné osvetové centrum
DOM UMENIA, NÁMESTIE SNP 12, BRATISLAVA

Palo Macho

nádoby & svetlá

 

Kurátor výstavy: Katarína Bajcurová
Výstava je otvorená do 5. 7. 2009
denne od 10:00 hod. do 18:00 hod.,
okrem pondelka