Scanning

Jana Hojstričová - Palo Macho

Galéria NOVA, Bratislava, SK

27.09.2011 - 02.11.2011