Monografia

Palo Macho (1965) patrí k výrazným predstaviteľom súčasného umelecké skla, jeho špecifická pozícia v tejto disciplíne je v tom, že sa dlhoročne venuje maľbe na sklo. Prepája farby so sklom (jeho povrchom) na podobných princípoch, ako je tomu v klasickej maľbe. Nemá však k dispozícii plátno, ale sklenenú platňu, nie farby, ktorých tóny vidí okamžite, ale pigmenty, ktoré svoju výsledný odtieň vydajú až potom, čo prejdú ohňom. Maľba má niekoľko vrstiev: podmaľba sa spája s vnútornou maľbou i s maľbou na povrchu. Aj preto musí byť všetko vopred vymyslené, naplánované, overené. A ešte v tom musí byť aj autorské gesto, dotyk ako stopa ruky, štetca, špachtle... Machove maľby na skle, kde sa hmota, objem a plocha skla spájajú s farbou a autonómnym maliarskym podaním, sú zvláštnym druhom maliarstva. K všetkým týmto výrazovým prostriedkom pristupuje ešte jeden aktívny a kľúčový prvok – transparentnosť sklenej tabule a s ňou aj svetlo, ktoré je schopné meniť, dotvárať a oživovať vnímanie jeho diel. Nová reprezentačná monografia predstavuje Machovu tvorbu slovom a obrazom, jeho dielom vás prevedú historičky umenia Katarína Bajcurová a Sylva Petrová, ktoré vo svojich textoch osvetlia princípy jeho uvažovania a tvorby, ako aj miesto v širších medzinárodných kontextoch súčasného skla.

Nová reprezentačná monografia v slovenskom a anglickom jazyku (vyšla roku 2015 v Bratislave, vydavateľ Ateliér Studená 10, 285 strán, 242 obrázkov) predstavuje Machovu tvorbu slovom a obrazom v nápaditej úprave (grafický dizajn Peter Nosáľ). Jeho dielom sprevádzajú historičky umenia Katarína Bajcurová a Sylva Petrová, ktoré vo svojich textoch osvetľujú princípy jeho uvažovania a tvorby v skle, ako aj miesto v širších medzinárodných kontextoch a súvislostiach vývoja súčasného skla. Prináša vyčerpávajúci prehľad o Machovej tvorbe od druhej polovice 90. rokov 20. st., keď absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, až po súčasnosť (cykly Monotypie, O figure, O krajine, Geometria, Dobré nádoby, Nádoby, Kruhy, Košele, Samoty – Architektúry). Súčasťou knihy je curriculum vitae autora i zábery na najvýznamnejšie výstavy jeho diela.

Názov
Palo Macho
Autor
Katarína Bajcurová, Sylva Petrová
Grafický dizajn
Peter Nosáľ
Jazyk
slovenský, anglický
Väzba
tvrdá
Počet strán
288
Počet farebných fotografií
242
Formát
254 x 318mm
EAN
9788097139827
Vydavateľ
Atelier Studená 10
Spoluvydavateľ, Distribúcia
Slovart, www.slovart.sk
Rok vydania
2015
Edícia
monografia