Upcomming

 • Plynutí času / Časová shoda.

  Arcidiecézní muzeum Olomouc, CZ

 • Version Originale.

  Centre Tignous d'art contemporain, Montreuil , Ateliers d'Art de France, Paris, FR

 • Palo Macho / Peter Michalovič.

  Komentovaná prehliadka na výstave: Jozef Jankovič Plynutí času - Muzeum umění Olomouc, CZ a na výstave: 15 zastavení - Časová shoda - Arcidiecezní muzeum Olomouc, CZ

 • Obraz a interiér.

  Zoya Muzeum Modra, Elesko, SK

 • Palo Macho – Exposition.

  Gallery Clara Scremini, Paris, FR

 • GSVM 2018.

  Glass symposium Valašské Meziříčí, CZ

 • Palo Macho – Ni pour, ni contre, bien au contraire.

  Galéria Nova, Bratislava, SK

 • Palo Macho: Imanencia svetla.

  Galéria mesta Levoča, Levoča, SK